Zbiórka Publiczna – wszystko, co musisz wiedzieć.

1. Zbiórka Publiczna:

 • Zbiórką publiczną jest zbieranie gotówki lub darów w przestrzeni publicznej – np. do skarbon czy puszek.
 • Dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli pieniędzy, darów rzeczowych.

2. Cele Zbiórki Publicznej:

 • muszą być z tzw. sfery zadań publicznych – czyli np. na działalność charytatywną, promocję zdrowia, działalność na rzecz osób chorych itp.
 • organizator zbiórki nie może jej organizować na cel niezgodny z prawem.
 • dopuszczona jest możliwość zmiany celu zbiórki w trakcie jej trwania, ale nadal musi to być cel zgodny z ustawą o pożytku.

3.  Kto może prowadzić zbiórkę publiczną?

a. Fundacje i stowarzyszenia
b. tzw. organizacje kościelne
c. komitety społeczne, które zostają powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

 • Zbiórki publicznej nie może prowadzić jedna osoba. Taką zbiórkę może prowadzić komitet społeczny składający się z minimum 3 osób, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i są niekarane. Zakładają one akt założycielski Formularz  – według wzoru papierowego, z własnoręcznymi podpisami lub poprzez formularz elektroniczny na stronie zbiorki.gov.pl
 • Członkowie komitetu społecznego ponoszą odpowiedzialność osobistą za działania komitetu. Każda ewentualna zmiana komitetu musi zostać zgłoszona – zostaje ona zaktualizowana.

4. Zgłoszenie zbiórki publicznej

 • Zbiórkę zgłasza się poprzez wysłanie papierowego wzoru ( poprawnie wypełnionego) na adres Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji lub elektronicznie na portalu zbiorki.gov.pl
 • do przeprowadzenia zbiórki wystarczy poprawnie wypełnione zgłoszenie ( w tym akt założycielski).
 • formularze można pobrać na portalu w sekcji ” zgłoś lub rozlicz zbiórkę papierowo”
 • Zbiórkę publiczną zgłasza komitet społeczny – wymagane jest : akt założycielski oraz zbiórka publiczna

Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki jest weryfikowana na postawie danych zawartych w akcie założycielski. Ważne, aby dane osoby uprawnionej do reprezentowania zawarte w zgłoszeniu i akcie były zgodne.

 • zbiórka może rozpocząć się dopiero od momentu publikacji informacji ze zgłoszenia na portalu zbiórek publicznych.

Przy wypełnianiu wniosku, jako organizator zwróć uwagę na:

 • Odpowiednie wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza. Przyśpieszy to rozpoczęcie zbiórki.
 • Podpis formularza przez osobę uprawnioną.
 • Dane organizatora zbiórki
 • Nazwa podmiotu i adres.
 • Imiona i nazwiska członków komitetu społecznego i wszystkie ich dane.
 • Miejsce prowadzenia zbiórki
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki ( nie dłużej niż na 12 miesięcy)

5. Rozliczanie zbiórki po jej zakończeniu

Organizator zbiórki publicznej trwającej nie dłużej niż 12 miesięcy ( komitet społeczny) składa dwa rodzaje sprawozdań:

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki: Komitet społeczny składa sprawozdanie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zbiórki. Nie można złożyć go przed zakończeniem zbiórki.

Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar: Do obowiązku komitetu należy rozliczenie się z rozdysponowania wszystkich zebranych ofiar. Sprawozdanie to należy złożyć najpóźniej w rok i 30 dni od zakończenia zbiórki. ( w terminie 30 dni od zakończenia 12 – miesięcznego okresu od daty zakończenia zbiórki).

 

X

Wybierz metodę płatności

payu
paypal
przelew tradycyjny
Wspomóż
SMS-em
Deklarowana kwota
Dotacja anonimowa
Ukryj kwotę
Imie(nick)
Słowa wsparcia
Do deklarowanej kwoty zostanie doliczona jednoprocentowa prowizja pobierana przez PayU.

Darowizny wpłacić można na konto:

Fundacja „Rycerze i Księżniczki”
ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 52F, lok.89
03-982 Warszawa
PKO Bank Polski
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

Wyślij SMS o treści

POMOC

na numer 75265

(koszt wiadomości 5,00 zł netto, 6,15 zł brutto z VAT)