Pozytywna ocena!

Drodzy Darczyńcy, Podopieczni i Przyjaciele!

W dniu 3 listopada 2020 roku zakończyła się w Fundacji kontrola 1,5% podatku, zgodnie z którą prawidłowość gromadzenia tych środków przez Fundację została oceniona pozytywnie. Była to nasza pierwsza kontrola tego rodzaju i jesteśmy bardzo zbudowani jej wnioskami.

Kontrolę przeprowadzono na polecenie Wojewody Mazowieckiego, a przedmiot kontroli obejmował prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2019r do 30 kwietnia 2020r.  

Kontrola trwała 3 dni, w czasie których badano wpłaty na rachunki bankowe Fundacji oraz zapisy w ewidencji księgowej i wyciągi bankowe, aby porównać cele i sposób wydatkowania środków.

Kontrolerzy ustalili, że Fundacja nie poniosła w okresie objętym kontrolą żadnych kosztów promocyjnych związanych z pozyskiwaniem środków z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Kontrolujący nie stwierdzili ponoszenia kosztów niezwiązanych z działalnością statutową. 

Wraz z pozytywną oceną naszych działań otrzymaliśmy liczne wskazówki w jaki sposób podnieść efektywność pozyskiwania i zarządzania środkami pochodzącymi z 1,5% podatku. Wyniki przeprowadzonej kontroli utwierdzają nas w przekonaniu, że działalność, którą Fundacja Rycerze i Księżniczki podjęła przeszło 5 lat temu jest realizowana prawidłowo i stanowi realną pomoc dla naszych podopiecznych.


Kontrola nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

 
29 kwietnia 2024
Jak wspierać dziecko podczas długotrwałego leczenia – wskazówki dla rodziców i opiekunów
28 marca 2024
1,5% podatku, dlaczego warto przekazać go na cele charytatywne?
28 lutego 2024
Jak rozliczyć darowiznę na fundację – kompleksowy poradnik
31 stycznia 2024
Jak czerpać radość z życia, mimo wyzwań niepełnosprawności?
X

Wesprzyj fundacje lub darowizna dla konkretnej osoby

Wybierz metodę płatności

payu
paypal
money
przelew tradycyjny

Darowizny wpłacić można na konto:

Fundacja „Rycerze i Księżniczki”
Ul. Żegańska 21/23
04-713 Warszawa
PKO Bank Polski
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

Do wpłat zagranicznych
Swift: BPKOPLP90102010420000890203244142
IBAN: PL90102010420000890203244142

Konto walutowe USD:
IBAN: PL98102010420000850203422383
Swift: BPKOPLPW98102010420000850203422383

Konto walutowe EUR:
Swift: BPKOPLPW02102010420000830203746831
IBAN: PL02102010420000830203746831